"Rowini"

REGULAMIN KORZYSTANIA Z DOMKÓW LETNISKOWYCH.

Regulamin ma służyć zapewnieniu spokojnego i bezpiecznemu pobytu naszych gości.

 

 

§1

 1. Umowa dotycząca rezerwacji oraz wynajmu domku letniskowego zostaje zawarta w chwili, w której klient wpłaca zadatek 300 zł, na wskazany numer konta. Pozostałą część kwoty pobieramy w dniu przyjazdu.

 

§2

 1. Koszt pobytu ustalany jest według cennika.
 2. Koszt pobytu obejmuje:
 • zakwaterowanie wraz użytkowaniem całego domku,​​​​​​
 • bieliznę pościelową (ręczniki własne),
 • media,
 • parking na jedno auto, drugi samochód do uzgodnienia,
 • korzystanie z części rekreacyjnej jak na zdjęciach.

    

W dniu uiszczania płatności za pobyt pobieramy zwrotną kaucję w wysokości 300 zł na pokrycie ewentualnych zniszczeń.

§3

 1. Każdy z domków wynajmowany jest na doby.
 2. Doba hotelowa w domkach rozpoczyna się o godzinie 15:00 dnia pierwszego, a kończy o godzinie 10:00 ostatniego dnia pobytu.
 3. Klient określa czas pobytu najmując domek i przyjmuje, że przez taki okres w nim pozostanie, za skrócenie czasu pobytu żaden zwrot płatności nie przysługuje.
 4. Istnieje możliwość przedłużenia pobytu wyłącznie w przypadku braku wcześniejszych rezerwacji domku przez innych klientów.
 5. Odbiór kluczy następuje bezpośrednio w obiekcie.
 6. W dniu zakwaterowania użytkownik zobowiązany jest dokonać opłaty klimatycznej za wszystkie osoby zakwaterowane w wynajętym domku.

 

Opłatę klimatyczna przyjmuje właściciel posesji.

§4

 1. Liczba osób przebywających w domku musi odpowiadać liczbie osób zdeklarowanych podczas najmu. Przebywanie w obiekcie większej liczby osób niż zadeklarowanej musi być poprzedzone zgodą właściciela. W tym przypadku należy się liczyć z dodatkową opłatą uzgodnioną z właścicielami.
 2. Zabrania się przebywania osób trzecich (nie objętym rezerwacją). W wyjątkowych sytuacjach obecność takich osób musi być uzgodniona z właścicielem, co może skutkować poniesieniem dodatkowych opłat przez klienta.
 3. Osoba rezerwująca ponosi pełną odpowiedzialność za przebywające z nią osoby.
 4. Nie akceptujemy zwierząt.

 

§5

 1. Korzystający z obiektu zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego i odpowiadają za wszelkie szkody wyrządzone w obiekcie podczas pobytu. W przypadku wystąpienia usterek technicznych klient proszony jest o jak najszybsze zgłaszanie ich właścicielom, co umożliwi odpowiednią reakcję oraz działanie.
 2. Za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży niepełnoletniej na terenie obiektu odpowiada rodzic/opiekun.
 3. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny brak wody, spowodowany brakiem dostawy wody w linii zewnętrznej i brakiem dostępu prądu spowodowany awarią sieci energetycznej.

 

§6

 1. W okolicy domków obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 23.00 do godziny 7.00 dnia następnego.
 2. Zachowanie gości i osób korzystających z usług domków nie powinno zakłócać codziennego rytmu życia mieszkańców domków sąsiadujących. Właściciel może odmówić dalszego świadczenia usług (łącznie z usunięciem z obiektu) osobie, która narusza te zasadę.
 3. We wszystkich domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz używania ognia otwartego.
 4. We wszystkich domkach obowiązuje zakaz smażenia ryb. 

 

§7

 1. Każdorazowo opuszczając domek, klient powinien sprawdzić zamkniecie drzwi.
 2. Pojazdy samochodowe należy parkować w miejscu do tego wyznaczonym. 
 3. Domki należy przed opuszczeniem doprowadzić do stanu pierwotnego.
 4. Opuszczając domek w dniu wyjazdu klient zdaje domki właścicielowi:
 • - zdejmuje i składa bieliznę pościelową,
 • - opróżnia kosze na śmieci,
 • - sam informuje o powstałych zniszczeniach oraz reguluje je finansowo,
 • - zdaje klucze właścicielowi.

 

§8

 1. W DNIU ZAKOŃCZENIA POBYTU ZABRONIONE JEST OPUSZCZANIE OBIEKTU BEZ ZDANIA GO WŁAŚCICIELOWI. Wyjątek od tej zasady należy uzgodnić z właścicielem.
 2. Klient zobowiązany jest używać domku letniskowego zgodnie z jego właściwościami i przeznaczeniem. Stan techniczny urządzeń oraz estetyka pomieszczeń domku letniskowego i jego otoczenia nie mogą budzić większych zastrzeżeń (klienta obowiązuje sprzątanie końcowe).
 3. Klienci ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych domku powstałe z ich winy.
 4. .Za rzeczy pozostawione w domkach właściciel nie ponosi odpowiedzialności.
 5. W sezonie 2023 obiekt czynny od 10.06 do 30.08.

 

Życzę udanego pobytu !

.